Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine E-poes

Kehtib alates 25.5.2018

Üldinfo

E-poe tooteid müüb Kiddex Oy registrikoodiga 2174959-8. Müüme tooteid täisealistele eraisikutele Eestis ja mujal EU:s. Toodete hinnad sisaldavad käibemaksu. Müüjal on õigus teha toodete ning tarne hindades muudatusi.

Allpool on välja toodud Kiddex Oy isikuandmete töötlemise põhimõtted, mis puudutavad meie poodide (Kideco.ee) teenuseid. Täpsemat infot saad soovi korral e-poe klienditeenindusest aadressil info@kideco.ee

Allpool on väljatoodud muu hulgas:

 • kuidas töötleme kliendi isikuandmeid
 • milliseid kliendi isikuandeid võime koguda
 • millisel eesmärgil kliendi isikuandmeid kasutame
 • kliendi õigused seoses kogutud isikuandmetega

ISIKUANDMETE REGISTRI HALDAJAD

 • Kiddex Oy, 2174959-8

Eelpool mainitud registri haldajad haldavad käesolevas isikuandmete töötlemise infos kirjeldatud kliendiregistrit teineteisest sõltumatult ning moodustavad koos antud isikuandmete töötlemise infos kirjeldatud Ettevõtte.

REGISTRI KONTAKTINFO

 • Telefoninumber: 0400312165
 • E-mail: info@kiddex.fi
 • Aadress: Hankasuontie 8, 00390 Helsinki, Soome

REGISTRI NIMI 

Kliendiregister

ISIKUANDMETE KASUTAMISE EESMÄRK JA TAUST

Kliendiregistrisse kogutakse Ettevõtte klientide isikuandmeid, et teenuseid oleks võimalik pakkuda korrektselt ning vastavalt seadustele. Kliendi andmeid kasutatakse eelkõige kliendisuhete hoidmiseks, kontakteerumiseks ning turundamiseks.

REGISTRI SISU

Registrisse kogutakse kliendi need andmed, mida klient on loovutanud tellimust tehes ning mida peetakse vajalikuks kliendisuhte hoidmiseks.

 • Nimi
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress
 • Tellimuse lisainfo ja erisoovid
 • Nõusolek vastu võtta turundussõnumeid e-posti teel
 • Nõusolek vastu võtta turundussõnumeid SMS-i teel

Lisaks võib Ettevõte salvestada kliendiregistrisse kliendi järgnevad andmed:

 • Aadress
 • Kliendi üldised andmed seoses pakutavate teenustega
 • Kliendile antud allahindlused
 • Lisainfot, mille abil kliendisuhte ajal tekkinud kliendi andmeid saab kasutada ka edaspidi kliendi kasuks

Lisaks eelpool mainitule jääb Ettevõttele teave tellimuse esitamise ajast (tellimuse kuupäev ja kellaaeg).

REGISTRI TEABEALLIKAD

Kliendi isikuandmed saadakse siis, kui klient esitab tellimuse või muul moel loovutab oma isikuandmeid Ettevõttele.

Lisaks eelpool mainitule võidakse teenuse pakkumise ajal kliendist salvestada lisainfot, et tagada kvaliteetne teenindus ka edaspidi. Selline info on näiteks kliendile sobivad teenused ja kaubad ning muud kliendisuhte seisukohalt olulised andmed.

Lisaks eelpool mainitule võib ettevõte koguda oma internetilehekülgede kasutajate kohta koguda analüütiliste tööriistade abil anonüümset kasutajainfot. Ettevõttel on õigus kasutada oma internetilehekülgedel küpsiseid, millest võib klient loobuda brauseri seadmete abil.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE 

Isikuandmete edastamisel lähtume seadusandlusest.

Isikuandmeid ei jagata kolmandatele osapooletele.

Isikuandmeid võidakse vajadusel edastada vastavalt seadusandlusele ametivõimudele. Kliendiregister on salvestatud ja kaitstud nii, et kõrvalistel isikutel puudub sellele juurdepääs.

KLIENDIREGISTRI KAITSE

Ettevõte on korraldanud registri turvalisuse üldiselt aktsepteeritaval viisil ja otsib kõige sobivamaid tehnilisi lahendusi, et vältida volitamata isikute juurdepääsu oma infotehnoloogiasüsteemidele, samuti käsitsi hooldatud ja salvestatud andmetele.

Vaid Ettevõtte töötajatel on juurdepääs kliendiregistri andmetele.

ANDMETE KONTROLLIMINE

Kliendil on õigus teada, milliseid tema isikuandmeid on Ettevõtte kliendiregistrisse salvestatud või et tema kohta ei ole kliendiregistrisse salvestatud andmeid. Ettevõte peab samas välja tooma kliendiregistri teabeallikad, milleks kliendiregistris olevat infot kasutatakse ning vastavalt seadusele loovutatakse.

Isik, kes soovib kontrollida enda kohta salvestatud isikuandmeid, esitab Ettevõttele vabas vormis allkirjastatud avalduse või täidab selleks ettenähtud blanketi.

ISIKUANDMETE PARANDAMINE

Kui klient avastab näiteks isikuandmeid kontrollides, et kliendiregistris on tema kohta puudulik või vale info, on kliendil õigus nõuda Ettevõttelt oma andmete parandamist.

MUUD ÕIGUSED

Ettevõttel on õigus seda privaatsusavaldust aeg-ajalt muuta, et see vastaks seaduslikele kohustustele.

Ettevõttel on kohustus oma-algatuslikult või kliendiregstrisse kantud isiku soovil muuta, eemaldada või täiendada kliendiregistris olevaid andmeid, mis on puudulikud, ebavajalikud või vananenud. Kui Ettevõte ei heakskiida kliendi andmete uuendamist, antakse kliendile õigustatud vastus, kus tuuakse välja põhjused, mille tõttu kliendi soovi ei täidetud.

Eelpool väljatoodule lisaks on kliendil õigus keelduda oma andmete kasutamiseks reklaami saatmise eesmärgil.